Takvu ženu, prijatelju, možeš da zadržiš samo ako joj pored ljubavi daš prostranstva slobode.

Takvu ženu, prijatelju, možeš da zadržiš samo ako joj pored ljubavi daš prostranstva slobode.