Ako ti nije lepo sa devojkom – postoje i druge devojke. Ali ako ti je lepo, vodi računa da i njoj bude jer postoje i drugi muškarci.

Ako ti nije lepo sa devojkom – postoje i druge devojke. Ali ako ti je lepo, vodi računa da i njoj bude jer postoje i drugi muškarci.